Hoàn tiền đã thanh toán

KEN sẽ hoàn trả tiền đối với Quý khách đã thanh toán tiền trước 1 trong những trường hợp sau:

 

1. Đối với sản phẩm Quý khách đặt hàng nhưng KEN hết hàng:

– KEN thông báo cho Quý khách về việc sản phẩm đã hết hàng.

– Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ cho KEN thông tin tài khoản ngân hàng của Quý khách.

– KEN sẽ chuyển khoản lại toàn bộ số tiền đơn hàng cho Quý khách (KEN sẽ chịu phí chuyển tiền liên ngân hàng).

 

2. Đối với việc Quý khách hoàn trả sản phẩm lỗi cho KEN:

– KEN sẽ thông báo đổi sản phẩm khác cùng loại cho Quý khách. Nếu Quý khách không chịu nhận sản phẩm đổi cùng loại của KEN, KEN sẽ hoàn tiền lại cho Quý khách.

– Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ cho KEN thông tin tài khoản ngân hàng của Quý khách.

– KEN sẽ chuyển khoản lại toàn bộ số tiền đơn hàng cho Quý khách (khách hàng sẽ chịu phí chuyển tiền liên ngân hàng).

Lên đầu trang